Behandling

BEHANDLING


Russinbacken och Druvbacken tar emot pojkar/unga män mellan 16-21 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik. Primärbehandlingen på Russinbacken utgår ifrån 12-stegsprogrammet, har inslag av KBT och är utformad för vår specifika målgrupp. Behandlingsprogrammet är manualbaserat och inkluderar sessioner, skattningar och arbetsuppgifter. För ungdomar med kriminell bakgrund arbetar vi med Kriminalitetsprogrammet ”Ett nytt vägval”. Vi har stort fokus på nätverket runt omkring våra klienter, anordnar kontinuerliga anhörigdagar och erbjuder också familjesamtal.


I vår förlängda behandling på Druvbacken arbetar man vidare med sin behandling, men mer fördjupat och individuellt.


På Russinbacken och Druvbacken arbetar kvalificerad personal med erfarenhet av ungdomar dygnet runt och gemensamt för oss alla är att vi bedriver vårt arbete med stort engagemang och mycket kärlek. Det som kännetecknar oss är att vi vågar och orkar stå kvar även när vägen inte alltid är spikrak. Ungdomsvård – hela vägen!


Vi vet att våra ungdomar behöver mer än enbart traditionell behandling för att må bra och ägnar därför även mycket tid till aktiviteter, såsom bl.a. fysisk träning, resor, utflykter samt provar-på olika potentiella nya positiva fritidsintressen.
FASER


Fas 1 i behandlingen innehåller det primära behandlingsarbetet och sträcker sig över 3-6 månader. Klienten bor på Russinbacken och ingår i den schemalagda behandlingen.


Fas 2 har två inriktningar. En variant är ”förlängd behandling” på vårt andra HVB, Druvbacken, i Gävle. Där kombineras behandling med sysselsättning i form av studier eller praktik. Den andra varianten är att gå över i växelvård efter primärbehandling och alternera mellan några dagar hemma, några dagar på Russinbacken och sedan successivt utöka tiden hemma till den dag klienten bedöms redo att flytta hem på heltid.


Fas 3 erbjuds efter tiden på HVB. Klienten deltar i eftervård,  får stöd av sin kontaktperson och fortsätter att gå regelbundet på möten i självhjälpsgrupper. Motsvarande fas 3  erbjuds ofta även av hemkommunen i form av öppenvårdsinsatser.